การรักษาอาการปวดหลัง...มีทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของแพทย์ ลักษณะอาการและโรคที่เป็น

 

...การรักษาแบบไม่ผ่าตัด ประกอบด้วย...

 - ฉีดยาระงับปวดเข้าช่องไขสันหลัง (Epidural steroid injection)

 - ฉีดยาระงับปวดเข้าข้อต่อกระดูกสันหลัง (Facer joint injection)

 - ลงเข็มสลายจุดปวด (Dry needling) หรือ คลายจุดปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Trigger point injection)
 
- กายภาพบำบัดและเข้าโปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพ

 
...การรักษาแบบผ่าตัด... สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลัง แล้วจำเป็นต้องผ่าตัด
 
มีประมาณไม่ถึง 1 เปอร์เซนต์เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มีเป็นความผิดปกติที่
 
หมอนรองกระดูกสันหลังเทคโนโลยีในการรักษาประกอบด้วย
 
 
 - ผ่าตัดแบบไม่เปิดแผลด้วยคลื่นวิทยุ หรือ นิวคลีโอพลาสตี้ (Nucleoplasty)
 
 - ผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (Microscope)
 
 - ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม (Artificial disc replacement)

 

 

 
ข้อมูลจาก  โรงพยาบาลสินแพทย์ Synphaet Hospital